ანრი ჯოხაძე მაია ასთააინს სივყრალუში გაომტუდყა

163

“მყიავრს ეს ქალი” – ამ კოემტნრაით აქევნყბეს ანრი ჯოხაძე საუკათრ ფესიუბქ გვრეზდე ფოტოს, სადაც ის მაია ასთააინს ეხტუბეა. “ჩემი სავყრალეი გოგო და ბიჭი” – წერს ფოტოს კოემტნრაბეში ინგა გრგილოაი. ვატხნაგ რჩუეილვშლიმა კი ანრის გაცნახედაბს ერთი სიყტივთ უპსახუა “მეც” – დაკამონეატრა რჩუეილვშლიამ.

http://fpaparazzi.com/

Newstime